لینک فایل(جلسه دوازدهم از يادداشت به متن)

جلسه دوازدهم از يادداشت به متن|50685899|kb|
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد جلسه دوازدهم از يادداشت به متنرا مشاهده می نمایید .حجم فایل : 45.0 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 14 بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دوازدهم: از يادداشت به متن مديريت دوگانه در تدوين بسط بر مبنای داده های ساختاری Theme-based expansion بسط بر مبنای داده های محتوايی Content-based expansion بسط ...

مطالب دیگر:
پاورپوینت بیمه و ریسکپاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنیپاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسکپاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسکپروپوزال سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسانپروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهاممبانی نظری بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهامرابطه بین پراکندگی سود و بازده سهامپروپوزال بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوتمبانی نظری بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوتتغییر حسابرس و عوامل موثر بر دوره تصدی حسابرس با تاکید بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر آنادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهامادبیات و مبانی نظری کیفیت سودپاورپوینت انگور فرنگی خاردارپاورپوینت تیره بادام هندی Combretaceaeمبانی نظری کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهامعلل تاثیرگذار بر بحرانهای بانكی و ارتباط آن با تقاضای پولمبانی نظری علل تاثیرگذار بر بحرانهای بانكی و ارتباط آن با تقاضای پولنقش مایه های تزیینات معماری و تکنیکهای آنبررسی نقوش و معماری مسجد کبود و مسجد شیخ لطف اللهمقایسه تطبیقی مسجد کبود و مسجد شیخ لطف اللهتشریح کامل و جامع نماد و نشانهتاثیر جغرافیا بر فرهنگ و تشریح ساختار اجتماعی و اصالت ترکمنساختار فرش ترکمن و بررسی عناصر ظاهری آن از نگاه انسان شناسی هنرتحلیل نقوش فرش قدیم و جدید ترکمن